vay ngan nhat the gioi

Chuyển đến Liên kết ngân hàng Nhà nước và tư nhân - Đây đều là các ngân hàng có mức lãi suất vay cạnh tranh nhất hiện nay. Nếu đủ điều kiện và có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày