lai xe diet zombie y8

Hướng dẫn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định mới nhất.. hộ gia đình xin chuyển mục đích đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày