lãi suất cho vay của ngân hàng quân đội

Có đóng tiền trả góp hàng tháng ở bưu điện được không ạ...vì chỗ tôi xa. Vậy em muốn trả góp ở thế giới di động Qngai và cách thức trả góp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày