hd sai gon cho vay tra gop

Công cụ tính khoản vay. 1Số tiền. 4Phương pháp tính. Gốc cố định, lãi giảm dần. Gốc, lãi chia đều hàng tháng. Số. Số tiền phải trả được tạm tính dựa trên lãi suất tại thời điểm tính.. 2018 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày