bán nhà hoàng ngân cầu giấy sổ chi tiết quỹ tiền mặt

Mở thẻ tín dụng Visa và Mastercard bằng tài sản thế chấp. Mở thẻ tín dụng thế chấp sổ tiết kiệm. Mở thẻ tín dụn không cần chứng minh thu nhập bằng hợp đồng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày