mat dang ky xe may khong chinh chu

Đối với cá nhân, Theo quy định chung, người xác lập, thực hiện hợp đồng vay tài. 2. Mục đích và nội dung của hợp đồng vay tiền không vi phạm điều cấm của.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày