bưu điện viettel bình thuận giá vé máy bay trong tháng 6

​Năm 2007 tôi có làm công nhân tại công ty TNHH V được 5 tháng rồi nghỉ. Lúc đó tôi không biết công ty đã làm sổ BHXH cho mình. Năm 2010 tôi đi làm kế.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày