sàn tài chính tima

Hướng dẫn chỉnh NGỌC TÁI TỔ HỢP cho Yasuo ĐƯỜNG TRÊN, ĐƯỜNG GIỮA. Xây dựng bảng ngọc yasuo Đăng ký channel ủng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày