tiêu xài hoang phí trong tiếng anh vay dai

Công cụ tính ngày dự sinh dưới đây được thiết kế theo thai kỳ 40 tuần. Xin lưu ý là công cụ này chỉ mang tính tham khảo. Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ để có được.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày