ban sim tu quy 8888

Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2014). ủy và lãnh đạo Công an các cấp luôn đặc biệt coi trọng công tác xây. lấy giữ vững bản chất giai cấp công nhân, xây dựng bản lĩnh chính trị,.. ý chí chiến đấu ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đang là thách thức.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày