vcho - vcho:

Chỉ cần bạn gửi tiền vào ngân hàng, hàng tháng bạn vẫn có lãi suất đều đặn. Gửi tiết kiệm 50 triệu lãi suất bao nhiêu, tùy theo ngân hàng và kỳ hạn bạn. Xem thêm: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng như thế nào để có lợi nhất?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày