làm tín dụng ngân hàng có khó không

Để xem chi tiết hoặc mua sản phẩm các bạn có thể truy cập. Máy xúc, Tháp cẩu, Xe ben , Thành phố xe tải| hoạt hình về.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày