vay ppf

Hướng dẫn ứng tiền Mobifone qua đầu số 900. – Cú pháp đăng ký: UT gửi đến 900. – Điều kiện tham gia ứng tiền sim Mobifone: + Thuê bao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày