máy tính bảng apple the gioi di dong

Công ty tài chính PPF Việt Nam có thể nhiều khách hàng không biết.. Xem thêm: Top 4 công ty tài chính cho vay tín chấp tiêu dùng mạnh nhất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày