anh la ai vay loi bai hat

Gần đây, Hồ sơ Lưu trữ Quốc gia Liên Xô cũ đã được giải mật một phần, tiết lộ quá trình Kim Il-sung lập kế hoạch cho cuộc chiến tranh Triều.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày