xe ko giấy tờ

Cầm cố và thế chấp là hai trong số bảy phương thức nhận tài sản bảo. bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày