vay 5 triệu - vay 5 triệu: bán căn hộ richstar rs6

Giấy tờ chứng minh thuộc diện không thu lệ phí cấp CMND (bản photocopy. Những rắc rối thường gặp và lưu ý khi đổi chứng minh nhân dân... Xin các anh chị cho tôi biết thủ tục cần thiết để tôi về làm lại cho đỡ mất thời gian..... giấy tờ gì để chứng minh rằng em là người có Số CMND cũ đã bị mất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày