cho vay tiêu dùng tpbank cách vay tiền viettelpay

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tiết kiệm thêm 1.4%. Còn ở phần Address Validation hãy tải lên ảnh chụp hóa đơn tiền điện,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày