thoi gian lam chung minh thu nhan dan

Điện thoại: (84-28) 5413 7483. Fax: (84-28) 3510 7502. Email: . Website: . hà nội. Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VIT.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày