vay tien cong ty tai chinh ngan hang cho vay lai suat thap nhat

... 2019 mới nhất. Dưới đây là bảng lãi suất vay ngân hàng Agribank 2019 mới nhất:. Tính lãi suất ngân hàng lãnh cuối kỳ đúng ngày đến hạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày