giay xac nhan luong vay ngan hang lai suat phuong nam

Sảnh cầu thang được bài trí tiểu cảnh đẹp nhã nhặn, gần gũi với thiên nhiên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày