cách tính lãi suất không kỳ hạn - cách tính lãi suất không kỳ hạn:

Quản lý đơn hàng trong lĩnh vực may mặc là một vị trí có nhiệm vụ theo dõi và kiểm. Xem thêm: Những điều nhân viên quản lý đơn hàng shop bán lẻ cần biết.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày