bảo đảm hay đảm bảo nhóm zero 9 thành viên profile

Nhằm hòa nhập xu hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và thực. Khi có nhu cầu tra cứu hóa đơn tiền điện; quyết toán thuế Quý.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày