công thức tính lãi suất ngân hàng vietinbank

Siêu Nhân Tam Quốc Truyện Tập 35 | Phim 5 Anh Em Siêu Nhân Legend Hero ▷ Siêu Nhân. Siêu nhân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày