cách đăng ký tin nhắn mobi vay vốn khởi nghiệp không thế chấp

điều hoà gree của mình mua 3 tuần bị chảy nước, vừa mình có gọi tổng đài nhưng đc thông tin là các tư vấn viên bảo hành bận. liên lạc trong vòng 3 tiếng. nhờ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày