cách tính lãi suất vay tín chấp ngân hàng bidv

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh. 07:45, 16/02/2017. Để tiến hành kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh, cá nhân, hộ gia đình cần đăng ký kinh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày