thế chấp sổ đỏ vay vốn ngân hàng

Cần Thơ sẽ được khai trương vào ngày 27/09/2019.. giá tốt - Thoải mái xài suốt 1 năm: Các mặt hàng gia dụng đa dạng được giảm giá sốc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày