điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ ngân hàng tín dụng ocb

Nếu các bạn đang tìm kiếm cách tính nhẩm nhanh vậy các bạn hãy cùng. Cách tính nhẩm này được gọi là phép nhân kiểu Nga các bạn thực hiện như sau: 1.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày