tiếng sét trong mưa tập 53

Cho mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng xử lý khoản vay như thế nào?. Tôi muốn hỏi luật sư là nếu tôi không trả được số tiền đó thì liệu tôi có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày