thủ tục làm lại giấy tờ xe

Ngoài ra các bạn có thể viết chữ in đậm trên Skype dễ dàng qua bài viết hướng dẫn cách viết chữ in đậm trên Skype mà đã được giới thiệu trước.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày