bưu điện cần thơ ở đâu

Hiện nay, khi vay ngân hàng thì tiền sẽ không trực tiếp chuyển vào tài khoản người vay, mà ngân hàng giữ. Trả gốc thì N 311(341)/ C 11* : số tiền nợ gốc thôi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày