ngân hàng tp bank bình dương

Khoản tạm ứng là một khoản tiền do doanh nghiệp giao cho người. "Sổ nhật ký hoàn ứng" với tài khoản ghi nợ và ghi có mặc định là TK 141.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày