100 trieu - 100 trieu:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh. của các loại giấy tờ như: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty,. Quy định này nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật, tính tự giác,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày