mượn tiền nóng cần thơ tuyển nhân viên thu tiền điện nước tại hà nội

So sánh, hỗ trợ gửi tiền tiết kiệm BIDV lãi suất cao dựa trên các tiêu chí về kỳ hạn, định kỳ trả lãi, hình thức nhận lãi, loại. Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm BIDV.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày