vay tiền bằng giấy tờ xe - vay tiền bằng giấy tờ xe:

Mức lãi suất cao nhất tại các ngân hàng trong tháng 11 ở mức 8. lãi suất cao nhất đối với hình thức tiết kiệm tại quầy ở các ngân hàng là 8. NCB là một trong những ngân hàng có sự điều chỉnh tăng mạnh lãi suất mới đây.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày