giải ngân khoản vay tiếng anh

Những chia sẻ về tuyển dụng, đào tạo nhân lực của các cán bộ, chuyên gia tại ngân hàng Vietinbank.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày