tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng

Siêu thị Điện máy XANH tại Thị xã Thuận An - Bình Dương. Thuận An, T.Bình Dương mong muốn mang lại sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng, giá cả.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày