mua nhà ở hai phong bao nhiêu tuổi được cấp chứng minh thư

HOME CREDIT là một công ty đa quốc gia được thành lập vào năm 1997, trụ sở của HOME. Cần xác định rõ thời hạn vay để TRÁNH nợ xấu, nợ quá hạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày