mẫu bảng chi tiêu cá nhân - mẫu bảng chi tiêu cá nhân:

Cú pháp ứng tiền Mobi khi còn 0đ là gì và phải làm thế nào mới có thể ứng tiền. Ứng tiên Mobifone là phướng pháp giải quyết cho người dùng trong trường.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày