đồng hồ volt - ampe kế - bew - taiwan

Theo thông tin từ một cò chuyên mua bán xe, sáng 31-5, vị khách có nhu cầu. 6 giờ tối 31-5, Thạch chạy xe máy hiệu Luvias trờ tới gặp khách hàng.. Anh này cho biết: “Bộ cà-vẹt và biển số Wave Alpha 51N1-20.. có giá 1.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày