điện thoại trả góp iphone đà nẵng trả góp acs

HOME CREDIT là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng.. Hiểu rõ phương thức xác định lãi suất, kỳ đáo hạn, khoản vay cần trả trong kỳ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày