hoa hong bang vai voan - hoa hong bang vai voan:

Ước tính lãi tiền gửi ngân hàng để so sánh và đưa ra lựa chọn sản phẩm gửi tiết kiệm an toàn, khả năng sinh lời tốt nhất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày