ứng dụng viettel sms

Điềm nóng tai trong khoảng từ 9h – 11h: Tai trái: Nếu bạn bị nóng tai trong khung giờ này cho thấy có người nhớ tới bạn. Tai phải: Một người.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày