vay vpbank lần 2

... mới tại TT. Phú Túc, H. Krông Pa, T. Gia Lai sẽ được khai trương vào ngày 11/10/2019.. Khai trương Siêu thị Điện máy XANH Mang Yang, Gia Lai · Hệ thống.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày