coi xe may xuc

Cần tuyển thợ may, cho đem hàng về nhà may, quần áo trẻ em tại QUận 4. Ba đình, tuyển 1 thợ cắt nữ chuyên cắt hàng may đo, lương sản phẩm tb: 8- 10. thợ phụ ủi 5000đ/sản phẫm, cho nhận hàng thời trang gia công về nhà làm, thanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày