điều kiện vay tiền mặt hd saison

Chuyển đến 1/ Đặc điểm gói vay tiền ngân hàng Agribank - Lựa chọn sản phẩm vay vốn ngân hàng Agribank nói chung và vay vốn kinh doanh nói riêng là điều tuyệt vời,. Thủ tục vay vốn đơn giản, điều kiện vay cởi mở, tạo điều.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày