vinmart tien giang tuyen dung cần vay tiền

Vay tiêu dùng bằng lương tiền mặt là một hình thức vay tín chấp áp dụng. Theo như khảo sát, lãi suất vay tín chấp theo lương tiền mặt chỉ từ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày