sổ hộ khẩu

Chuyển đến Những tiện ích khi vay tín chấp tại PPF - Thời gian giải ngân ngắn: chỉ trong 1. Số tiền vay lên đến 60 triệu; Thời hạn vay linh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày