xe may khong giay to hai quan

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG CÁC LOẠI TO NHẤT NHẠC THIẾU NHI VUI. Bé học tiếng anh, bé học tên động vật tiếng anh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày