thủ tục vay thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng

Chuyển đến Thời gian giải quyết hồ sơ - Căn cứ theo Điều 28, 29 Quyết định 636/QĐ-BHXH thì cơ quan. quyết hồ sơ và tổ chức chi trả tiền bảo hiểm xã hội 1 lần trong. ĐỦ TUỔI HƯỞNG LƯƠNG HƯU NHƯNG CHƯA ĐỦ THỜI GIAN.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày